Provzdušněný beton

provzdušnený beton
Provzdušněný beton obsahuje miliardy mikroskopických vzduchových bublinek, které jsou vytvářeny v čerstvém betonu při míchání na betonárce pomocí chemických přísad. V zimním období dochází k mrznutí a rozpínání vodních kapiček v betonu a vzduchové bublinky tak snižují tlak, který tyto vodní kapičky vytváří na beton. Chemické přísady, které jsou používány pro provzdušněný beton, se nazývají provzdušňovače. Množství provzdušňovače je mezi 4 – 7% celkového objemu betonu, ale může se měnit v závislosti na požadovaných výsledných vlastnostech.

Zpracovávání provzdušněného betonu

Provzdušněný beton se používá v mnoha stavebních konstrukcích. K jeho výrobě se používají chemické přísady nebo provzdušňovače cementu, aby byly vytvořeny malé vzduchové bublinky v betonu při jeho míchání. Tyto bublinky jsou stabilizovány právě chemickými přísadami, které jsou nazývány provzdušňovače. Tyto betony jsou primárně využívány pro ochranu před rozpínáním vodních kapiček v betonu v mrazivých podmínkách. Dalším důvodem použití provzdušněných betonů je snížení působení rozmrazovacích solí na betonovou konstrukci. Vzduchové bublinky opět zmírní působící síly, které vznikají v důsledku procesů, které vyvolávají soli. Dalšími možnosti použití provzdušněných betonů je ochrana proti síranům, odolnost proti alkalicko-křemičité reaktivitě a lepší zpracovatelnost betonu.

Tvrdé zhutňování je proces, při kterém pracovník používá ocelové tyče ke zhutňování betonového povrchu. Takováto povrchová úprava vytváří pevný a hladký povrch. Opakované „vpichy“ ocelovou tyčí udělají výsledný beton hladší a bude vypadat jako zrcadlo. Tvrdé zhutňování není vhodné pro venkovní povrchy, jelikož je tento povrch hladký a za mokra se stává kluzkým.
Tvrdé zhutňování se také nedoporučuje pro provzdušněné betony a to z několika důvodů. Hlavní důvodem je samozřejmě proces zhutňování, který vytlačuje vzduchové bublinky z betonu, což vede ke zhoršení požadovaných vlastností provzdušněného betonu. Tím se zvyšuje náchylnost pevnosti betonu v zimním období. Navíc zhutňování může také vzduchové bublinky tlačit dolů a ty se můžou spojit ve větší vzduchovou kapsu, která je poté náchylnější na prasknutí. Jakmile k tomuto dojde, je výsledný betonový povrch nepoužitelný.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa